Bel: (+31) 77 - 352 83 44 of 

Projectleiding

Gedurende de realisatie van een project wordt waargemaakt wat vooraf is bedacht.
Vanaf het moment dat de bouwwerkzaamheden buiten starten is een goede grip op de aannemende partijen van het grootste belang om de realisatie van het project binnen de kaders van wet- en regelgeving, budget, tijd en kwaliteit te houden die in de voorliggende fase zijn vastgesteld. Naast dit naar binnen gerichte perspectief is ook de omgeving van het project van belang; het beperken van overlast voor de buren en het adequaat informeren van de toekomstige gebruikers zorgen voor een project dat ook na realisatie als geslaagd wordt bestempeld.

Voor een goede uitvoeringsbegeleiding dienen in deze fase veranderende belangen (kwaliteit, tijd) tijdig worden herkend om hierop adequaat bij te sturen.

Maasboulevard-1  Retailpark-1-by-night  strijp-s-1-kraan-view    

Wat u van Projon als projectleider mag verwachten:
- Bewaken van contractuele afspraken en signaleren en rapporteren over afwijkingen, inclusief het aandragen van oplossingsrichtingen en advisering daarin;
- Leiden van bouwvergaderingen;
- Begeleiden van mogelijk noodzakelijke of gewenste wijzigingen vanuit de opdrachtgever of controlerende instanties;
- Selecteren van derde partijen op basis van budget en kwaliteitseisen;
- Bewaken en beoordelen van meer-/minderwerk van aannemer(s);
- Organiseren van NUTS bespreking en de aanvraag en realisatie van alle benodigde aansluitingen;
- Organiseren van opname belendende bebouwing door expertisebureau;
- Onderhouden contact met controlerende instanties (Bouw- en Woningtoezicht, Arbeidsinspectie, inspectie t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen, LIftinstituut etc.);
- Communicatie met eindgebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden;
- Organiseren van het proces rondom de oplevering.